Monday, July 29, 2019

‘जजMental hai kya?’

कालच ‘जजMental hai kya?’ हा चित्रपट पाहिला’
‘कंगनाची fan असल्याने हा चित्रपट न बघणं शक्यच नव्हतं. 

चित्रपट प्रचंड आवडला. कंगनाचे काम लाजवाब... Outstanding... Effortless...

हा चित्रपट अनेक पातळ्यांवर समजण्यासारखा आहे. ह्याला अनेक पदर, कंगोरे  आहेत. प्रत्येकजण आपापल्या कुवतीनुसार त्याला उलगडून समजून घेऊ शकतो. थोडासा abstract, offbeat आणि experimental आहे.
पण तरीही तो कुठेही slow अथवा boring होत नाही.

पहिला half अनेकांना आवडतो कारण त्यात अतिशय intelligently humor अथवा विनोद पेरलेले आहेत. त्यामुळे पहिला half अनेकांना आवडतो. दूसरा half अनेकांना झेपत नाही कारण तो अजूनच abstract होत जातो. ज्यांना तो समजतो त्यांना तो half देखिल आवडतो.

ह्या कथेची नायिका हि मनोरुग्ण आहे तिला psychiatrist ची treatment देखिल चालु आहे, आणि तिच्या मनोविश्वातून ह्या चित्रपटाचे narration होते, पण at the same time ते नायकाच्या मनोविश्वातून देखिल होते. नायक हा रूढार्थाने normal असलेला आहे.
आपल्यासमोर दोन्ही बाजूंचे narration येते. मग खरे काय ? आणि कुणाचे ?

रूढार्थाने normal असलेली माणसे किती normal असतात ? बाहेरच्या जगासमोर सगळे अलबेल आणि व्यवस्थित आहे अशी भासवणारी माणसे खरी किती normal असतात? 
आणि सर्वात शेवटी ‘Normal’ म्हणजे काय ? Normal माणसे चांगलीच असतात का? अशा अनेक पैलूंना आणि layers ना हा चित्रपट स्पर्श करतो.

आपण प्रत्येक frame मधून जर अनेक पदर उलगडू शकलो तर हा चित्रपट तुम्हाला विलक्षण आनंद देऊन जाईल.

हयात murder mystery आहे, पण मला वाटते ती केवळ चित्रपटाचा मूळ मुद्दा समजवून, पटवून देण्यासाठी वापरण्यात आलेला एक नाममात्र incidence आहे.

हयात actually protagonist प्रेक्षकांशी mind games खेळतात.

खरं सांगू कंगना मला ही तुझीच गोष्ट वाटली. जगाने eccentric, वेडी असे तुला ठरविले. सत्यासाठी तू प्राणपणाने लढतेस, समोर कोण आहे ह्याची तमा बाळगत नाहीस, परिणामांची पर्वा न करता तू सत्य लोकांसमोर मांडतेस, अजिबात diplomatic नाही आहेस, स्पष्टवक्ती आहेस, आजूबाजूला काय चालु आहे, देशात काय चालु आहे ह्याचे तुला भान आहे, रूढार्थाने heroine जशी असते... just like a show piece तशी तू नाहीस. .. तुझे पाय घट्ट जमिनीत रोवलेले आहेत.

पण तरीही लोक तुझ्या गोष्टीवर, तुझ्या narration वर शंका घेतात, तू वेडी म्हणून तुला ignore करतात... अगदी अगदी त्या चित्रपटातील बॉबी सारखेच.
चित्रपटाचा नायक मला कोणासारखा वाटला हे सांगायची गरज आहे?
अगदी सगळं कसं ideal, normal-normal आणि glossy भासणारं कोण बरे आहे कंगना ?

चित्रपटातील Bobby आवडली अगदी तू आवडतेस तशीच.
वेडं बनून लढ, शहाणं बनून लढ... पण तू अशीच लढ ...
शहाण्यात पण वेडा असतो आणि वेड्यात पण शहाणा असतो... शेवटी सगळ्यांत एक 'मेंटल' असतो...

(कंगना वरचा long overdue लेख हा नाही, हा चित्रपटावरील आहे )

No comments: