Saturday, May 28, 2011

एक चित्र

एक होतं चित्र
आभासांच्या रंगात रंगविलेले
मुक्या भावनांना घेउन सजविलेले
स्वप्नांच्या गावाची सैर घडविणारे
ते होते एक अलौकीक चित्र

धुसर किनारे, अदृष्य लाटा
आणि आसमतांत भरलेले ते मधुर गीत
पण हे काय झालं, आभास विरले
आणि सत्याच्या रंगात मिसळुन गेले.
अदृष्य लाटांना आले सत्याच्या लाटेचे रंग
एव्हाना त्या सुंदर चित्राने कधी विद्रुप रुप धारण केले ते कळाले देखिल नाही.

वर्षा (Varsha 28-5-2011)
२८-५-११

6 comments:

संतोष said...

satya katu astae he baaki khare!

Varsha said...

Thanks Santosh, kavita vachalya baddal & cpmment pan dilya baddal

Patya said...

Sunder! Purvardh Jast Avadala.

Varsha said...

dhanyawad patya

संजू said...

सुरेखच ! तुला शब्द काय छान सापडतात यार !!!

Varsha said...

Thanks Sanju